• White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

©2017 by Siribuncha Corporation.

Please reload

Recent Posts

งานวิจัยขิงกับการบรรเทาอาการ อาการช่วยจุกเสียดแน่น เมารถ เมาเรือ หรืออาการแพ้ท้องโดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ในประเทศอังกฤษ ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ได้ตีพ...

May 4, 2017

1/6
Please reload

Featured Posts

งานวิจัยขิงกับการบรรเทาอาการ อาการช่วยจุกเสียดแน่น เมารถ เมาเรือ หรืออาการแพ้ท้องโดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ในประเทศอังกฤษ ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อดัง Lancet

ในเรื่องของขิงกับการบรรเทาอาการเมารถ เมาเรือ หรืออาการแพ้ท้อง นั้นก็พบว่าขิงสามารถช่วยป้องกันอาการเหล่านี้ได้ งานวิจัยชิ้นแรกทำในปี ค.ศ.1982 หรือประมาณ พ.ศ. 2525 โดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ในประเทศอังกฤษ ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อดัง Lancet งานวิจัยได้มีการศึกษาผลในการบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน อันเนื่องจากการที่ร่างกายต้องเคลื่องไหวอย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบระหว่างยาแก้แพ้ชื่อ ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ขนาด 100 มิลลิกรัมและขิงผลขนาด 940 มิลลิกรัม ในอาสาสมัครที่มีประวัติเมารถหรือเมาเรือ โดยอาสาสมัครนั่งเก้าอี้หมุนที่มีการเคลื่องไหวอย่างรวดเร็ว พบว่าขิงผงทำให้อาสาสมัครนั่งอยู่บนเก้าอี้ได้นานกว่าการรับประทานยาไดเมนไฮดริเนตถึง 57 เปอร์เซ็นต์ จากงานวิจัยชิ้นนี้ นักวิจัยได้แนะนำให้ใช้ขิงแคปซูล ชาชงขิง หรือเครื่องดื่มจิงเจอร์เอล (Ginger ale) 

นอกจากนั้นยังมีการศึกษาในทหารเรือชาวสวีเดน พบว่าการรับประทานขิงจะช่วยลดอาการเมาเรือได้ 72 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่รับประทานยาหลอก (ยาหลอก เป็นชื่อเรียกสารที่ให้กับอาสาสมัครในงานวิจัย ซึ่งโดยปกติยาหลอกจะไม่มีผลต่อการักษา แต่การให้ยาหลอกก็เพื่อเป็นการลดผลทางจิตวิทยาว่าอาสาสมัครไม่ได้รับยาเพื่อการรักษาโรค) นอกจากนั้นยังมีการวิจัยในอังกฤษถึงประสิทธิภาพของขิงในการป้องกันอาการคลื่นไส้และอาเจียน เนื่องจากการผ่าตัด โดยเทียบกับยาต้านการอาเจียน ชื่อเมโทโคลปราไมด์ (Metoclopramide) พบว่าขิงช่วยป้องกันอาการคลื่อนไส้อาเจียน เนื่องจากการผ่าตัดได้มากกว่า ยาเมโทโคลปราไมด์อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยเรื่องขิงในการป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากการได้รับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งก็ตาม แต่ใน Commission E หรือตำรายาโบราณของเยอรมันก็ระบุไว้ว่ามีการใช้ขิงเพื่อป้องกันอาการอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งอย่างได้ผล

ขิงยังช่วยบรรเทาอาการช่วยจุกเสียดแน่น การวิจัยในห้องปฏิบัติการพบว่าในขิงมีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกับเอมไซม์ที่ใช้ย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร ดังนั้นคนที่มีอาการแน่นจุกเสียด หรือมีปัญหาเนื่องจากอาหารไม่ย่อยก็สามารถรับประทานขิงได้ ขิงยังช่