ส่วนประกอบ: หญ้าปักกิ่ง, เห็ดหลินจือ, โสม

ข้อบ่งใช้: แก้น้ำเหลืองเสีย เสริมการรักษาโรคร้ายแรง
ขนาด 60 เม็ด

 

Active ingredient(s): Murdannia loriformis, Lingzhi mushroom, ginseng

Indications: Improves lymphatic system. May be used for supporting critical illness treatment such as cancer

 

有效成分:牛轭草、灵芝、人参

使用指示:改善淋巴系统。可用于支持重症之治疗

 

พบกับข้อมูลวิจัยสมุนไพรหญ้าปักกิ่งเหล่านี้ได้ที่ Knowledge Center

 • หญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่งกับการรักษาโรคมะเร็ง กลุ่มงานวิจัย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • จุดประสงค์ของการใช้หญ้าปักกิ่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ

   1. การใช้หญ้าปักกิ่งในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมีสรรพคุณว่า
   - เพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งดีขึ้น ลดความทุกข์ทรมาน บางรายมีอายุยืนยาวมากขึ้น
   - เพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงของยาเคมีบําบัดหรือรังสีบําบัด
   2. การใช้ในผู้ป่วยอื่นที่ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็ง
   - เมื่อผู้ป่วยมีเม็ดเลือดขาวต่ำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด เมื่อใช้หญ้าปักกิ่ง พบว่าเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
   - ผู้ป่วยเป็นแผลเรื้อรัง แผลอักเสบมีหนองหรือน้ําเหลืองไหล เมื่อใช้หญ้าปกกิ่ง พบว่าแผลแห้ง ไม่มีหนองและน้ําเหลือง

  • สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ :
   น้ำคั้นสดจากหญ้าปักกิ่ง มีสารกลัยโคสฟิงโคไลปิดส์ (จี 1 บี) มีชื่อทางเคมีว่า 1-?-O-D-glycopyranosyl-2
   (2’-hydroxy-6’-ene-cosamide)-sphingosine (G1b) งพบสารกลุ่มต่างๆได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน กลัยโคไซด์ ฟลาโวนอยด์ และอะกลัยโคน(1-2)

  • ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา:
   - สารกลัยโคสฟิงโกไลปิดส์ (จี 1 บี) แสดงฤท