KNOWLEDGE CENTER

ในเรื่องของขิงกับการบรรเทาอาการเมารถ เมาเรือ หรืออาการแพ้ท้อง นั้นก็พบว่าขิงสามารถช่วยป้องกันอาการเหล่านี้ได้ งานวิจัยชิ้นแรกทำในปี ค.ศ.1982 หรือประมาณ พ.ศ. 2525 โดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ในประเทศอังกฤษ ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชื่อดัง Lancet งาน...

Please reload

Featured Posts

งานวิจัยขิงกับการบรรเทาอาการ อาการช่วยจุกเสียดแน่น เมารถ เมาเรือ หรืออาการแพ้ท้องโดยมหาวิทยาลัย Brigham Young ในประเทศอังกฤษ ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ได้ตีพ...

May 4, 2017

1/6
Please reload

Recent Posts